Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 r.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w terminie 5 lipca 2022 r., godz. 09:00 w formule on-line. Zaprezentowane zostaną na nim projekty konsultowanych Programów oraz główne wnioski z opracowanych dla nich Prognoz OOŚ. Po wypełnieniu poniższego formularza do spotkania będzie można dołączyć pod poniższym linkiem.